Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedSet<T>.ToBuilder ()

 

Vytvoří kolekci, která má stejný obsah jako seřazená sada tento neměnné, kterým může efektivně pomocí standardní měnitelný rozhraní.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public ImmutableSortedSet<T>.Builder ToBuilder()

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableSortedSet<T>.Builder

Tvůrce Seřazená sada.

Pokud je třeba provést několik operací na neměnné kolekce, pokud chcete zvýšit efektivitu můžete zkopírovat ImmutableSortedSet<T> k ImmutableSortedSet<T>.Builder, pomocí ToBuildermetody upravit sadu a nastavit jej jako neměnné znovu s použitím ToImmutable Metoda. Touto akcí nebude změněn původní neměnné Seřazená sada.

Toto je operace o(1), která a výsledkem pouze přidělení jednoho (malé) paměti. Měnitelnou kolekci, která je vrácena není bezpečné pro přístup z více vláken.

Balíček NuGet: System.Collections.Immutable (informace o neměnných kolekcích a způsobu jejich instalace)

Zpět na začátek
Zobrazit: