Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedSet<T>.IList.Insert (Int32, Object)

 

Vloží položku do sady v zadaném indexu.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

void IList.Insert(
	int index,
	object value
)

Parametry

index
Type: System.Int32

Index počítaný od nuly, na kterém value musí být vložena.

value
Type: System.Object

Objekt, který se má vložit do sady.

Exception Condition
NotSupportedException

Sada je jen pro čtení nebo má pevnou velikost.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableSortedSet<T> k přetypování instance IList rozhraní.

Balíček NuGet: System.Collections.Immutable (informace o neměnných kolekcích a způsobu jejich instalace)

Zpět na začátek
Zobrazit: