Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedSet<T>.IList.Add (Object)

 

Přidá položku do sady.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

int IList.Add(
	object value
)

Parametry

value
Type: System.Object

Objekt, který chcete přidat do sady.

Návratová hodnota

Type: System.Int32

Umístění, do které byl vložen nový prvek, nebo -1 k označení, že položka nebyla vložena do kolekce.

Implementuje

IList.Add(Object)

Exception Condition
NotSupportedException

Sada je jen pro čtení nebo má pevnou velikost.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableSortedSet<T> k přetypování instance IList rozhraní.

Balíček NuGet: System.Collections.Immutable (informace o neměnných kolekcích a způsobu jejich instalace)

Zpět na začátek
Zobrazit: