Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedSet<T>.ISet<T>.Add (T)

 

Přidá prvek na aktuální sadu a vrátí hodnotu udávající, pokud element byl úspěšně přidán.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

bool ISet<T>.Add(
	T item
)

Parametry

item
Type: T

Elementu, který chcete přidat do sady.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud prvek je přidán do sady; false Pokud je element v sadě.

Implementuje

ISet<T>.Add(T)

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableSortedSet<T> k přetypování instance ISet<T> rozhraní.

Balíček NuGet: System.Collections.Immutable (informace o neměnných kolekcích a způsobu jejich instalace)

Zpět na začátek
Zobrazit: