Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedSet<T>.ICollection<T>.Remove (T)

 

Odebere první výskyt určitého objektu z kolekce.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

bool ICollection<T>.Remove(
	T item
)

Parametry

item
Type: T

Objekt, který chcete odebrat z kolekce.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud item byla úspěšně odebrána z kolekce, jinak false.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableSortedSet<T> k přetypování instance ICollection<T> rozhraní.

Balíček NuGet: System.Collections.Immutable (informace o neměnných kolekcích a způsobu jejich instalace)

Zpět na začátek
Zobrazit: