Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedSet<T>.GetEnumerator ()

 

Vrátí enumerátor, který iteruje neměnné Seřazená sada.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public ImmutableSortedSet<T>.Enumerator GetEnumerator()

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableSortedSet<T>.Enumerator

Enumerátor, který lze použít k iteraci v rámci sady.

System_CAPS_cautionUpozornění

Při použití této enumerátor jako hodnota typu (to znamená, když není do pole), nekopírujte je přiřazením druhého proměnné nebo předáním na jinou metodu. Při této enumerátor vyřazen, vrátí typ zásobník proměnlivé odkazové do fondu zdrojů, a pokud enumerátor typ hodnoty se zkopíruje (který snadno můžou neúmyslně Pokud předáte hodnotu kolem), existuje riziko, že zásobníku, která již byla vrácena do fondu zdrojů, stále může být používán jednu kopii enumerátor , vedoucí k poškození dat a výjimky.

Balíček NuGet: System.Collections.Immutable (informace o neměnných kolekcích a způsobu jejich instalace)

Zpět na začátek
Zobrazit: