Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedSet<T>.Builder.ICollection<T>.Add (T)

 

Přidá prvek na aktuální sadu a vrátí hodnotu udávající, zda byl element úspěšně přidán.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

void ICollection<T>.Add(
	T item
)

Parametry

item
Type: T

Elementu, který chcete přidat do sady.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableSortedSet<T>.Builder k přetypování instance ICollection<T> rozhraní.

Zpět na začátek
Zobrazit: