Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedSet<T>.IsProperSubsetOf (IEnumerable<T>)

 

Určuje, zda je aktuální neměnné Seřazená sada podmnožinu správné (striktní) zadané kolekce.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public bool IsProperSubsetOf(
	IEnumerable<T> other
)

Parametry

other
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<T>

Kolekce k porovnání s aktuální sadu.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud je aktuální sada správné podmnožinu otherjinak false.

Prázdná množina je podmnožinou správné jiné kolekce. Proto tato metoda vrátí true Pokud aktuální sadu je prázdný, pokud other kolekce je prázdná.

Balíček NuGet: System.Collections.Immutable (informace o neměnných kolekcích a způsobu jejich instalace)

Zpět na začátek
Zobrazit: