Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedSet.Create<T> (IComparer<T>, T)

 

Vytvoří nový neměnné Seřazená sada, která obsahuje zadanou položku a použije zadaná porovnávací funkce.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static ImmutableSortedSet<T> Create<T>(
	IComparer<T> comparer,
	T item
)

Parametry

comparer
Type: System.Collections.Generic.IComparer<T>

Implementace pro použití při porovnání položek v sadě.

item
Type: T

Položka k předvyplní sadu s.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableSortedSet<T>

Novou neměnné sadu, která obsahuje zadanou položku.

Parametry typu

T

Typ položky uložené v sadě neměnné.

Zpět na začátek
Zobrazit: