Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedSet.CreateRange<T> (IComparer<T>, IEnumerable<T>)

 

Vytvoří nový neměnné kolekce, která obsahuje zadané položky.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static ImmutableSortedSet<T> CreateRange<T>(
	IComparer<T> comparer,
	IEnumerable<T> items
)

Parametry

comparer
Type: System.Collections.Generic.IComparer<T>

Porovnávací funkce sloužící k porovnávat elementy v této sadě.

items
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<T>

Položek, které chcete přidat do sady, než se nedá změnit.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableSortedSet<T>

Nové neměnné sady, která obsahuje zadané položky.

Parametry typu

T

Typ položky uložené kolekci.

Zpět na začátek
Zobrazit: