Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedSet<T>.Builder.Remove (T)

 

Odebere první výskyt zadaného objektu ze sady.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public bool Remove(
	T item
)

Parametry

item
Type: T

Objekt, který má ze sady odeberte.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud item byla odebrána ze sady; false Pokud item nebyl nalezen v sadě.

Zpět na začátek
Zobrazit: