Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>.TryGetValue (TKey, TValue)

 

Získá hodnotu přidruženou k zadanému klíči.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public bool TryGetValue(
	TKey key,
	out TValue value
)

Parametry

key
Type: TKey

Klíč, jehož hodnota bude načtena.

value
Type: TValue

Když tato metoda vrátí, obsahuje hodnotu přidruženou k zadanému klíči, pokud je nalezen klíč; v opačném obsahuje výchozí hodnotu pro typ value parametr.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud slovník obsahuje element se zadaným klíčem; v opačném false.

Zpět na začátek
Zobrazit: