Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedSet.Create<T> ()

 

Vytvoří prázdný neměnné Seřazená sada.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static ImmutableSortedSet<T> Create<T>()

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableSortedSet<T>

Prázdný neměnné Seřazená sada.

Parametry typu

T

Typ položek, které mají být uloženy v sadě neměnné.

Zpět na začátek
Zobrazit: