Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>.TryGetKey (TKey, TKey)

 

Určuje, zda tento slovník obsahuje zadaný klíč.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public bool TryGetKey(
	TKey equalKey,
	out TKey actualKey
)

Parametry

equalKey
Type: TKey

Klíč, který chcete vyhledat.

actualKey
Type: TKey

Odpovídající klíč umístěné ve slovníku, pokud najde, nebo equalkey Pokud není nalezena žádná shoda.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud odpovídající equalKey je nalezena, jinak hodnota false.

Tady jsou některé scénáře, kde TryGetKey můžou být užitečné:

  • Chcete znovu použít dřív uložený objekt odkaz místo vytvoření nového odkazu.

  • Chcete-li vyhledat kanonický hodnotu objektu

  • Chcete-li získat podrobnější data o objekt

Zpět na začátek
Zobrazit: