Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>.ToBuilder ()

 

Publikováno: srpen 2016

Vytvoří neměnné seřazený slovník se stejným obsahem, jako tento adresář, který může být efektivně mutovat napříč více operací pomocí standardní měnitelný rozhraní.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>.Builder ToBuilder()

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>.Builder

Kolekce se stejným obsahem jako tohoto slovníku.

Toto je operace o(1), která a výsledkem pouze přidělení jednoho (malé) paměti. Měnitelnou kolekci, která je vrácena není bezpečné pro přístup z více vláken.

Zpět na začátek
Zobrazit: