Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>.IDictionary<TKey, TValue>.Remove (TKey)

 

Odebere element se zadaným klíčem ze slovníku neměnné.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

bool IDictionary<TKey, TValue>.Remove(
	TKey key
)

Parametry

key
Type: TKey

Klíč elementu, který chcete odebrat.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud element úspěšně odebrána; jinak false. Tato metoda také vrátí hodnotu false Pokud key nebyl nalezen ve slovníku původní.

Exception Condition
ArgumentNullException

key má hodnotu null.

NotSupportedException

Adresář je jen pro čtení.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue> k přetypování instance IDictionary<TKey, TValue> rozhraní.

Zpět na začátek
Zobrazit: