Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>.IDictionary.Add (Object, Object)

 

Přidá element s zadaný klíč a hodnotu na objekt slovníku.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

void IDictionary.Add(
	object key,
	object value
)

Parametry

key
Type: System.Object

Objekt, který chcete použít jako klíč prvku a přidat.

value
Type: System.Object

Objekt, který chcete použít jako hodnota elementu, chcete-li přidat.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue> k přetypování instance IDictionary rozhraní.

Zpět na začátek
Zobrazit: