Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>.Enumerator.MoveNext ()

 

Enumerátor přejde na další prvek neměnné seřazené slovníku.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public bool MoveNext()

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud byl enumerátor byly úspěšně posunuty na další prvek; false Pokud enumerátor uplynutí konec slovníku seřazená.

Zpět na začátek
Zobrazit: