Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>.IDictionary<TKey, TValue>.Add (TKey, TValue)

 

Přidá element s zadaný klíč a hodnotu do slovníku neměnné.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

void IDictionary<TKey, TValue>.Add(
	TKey key,
	TValue value
)

Parametry

key
Type: TKey

Objekt, který chcete použít jako klíč prvku a přidat.

value
Type: TValue

Objekt, který chcete použít jako hodnota elementu, chcete-li přidat.

Exception Condition
ArgumentNullException

Key má hodnotu null.

ArgumentException

Element se stejným klíčem již existuje ve slovníku.

NotSupportedException

Adresář je jen pro čtení.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue> k přetypování instance IDictionary<TKey, TValue> rozhraní.

Zpět na začátek
Zobrazit: