Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ICollection(KeyValuePair(TKey, TValue)).Clear – metoda

Odebere všechny položky z kolekce.

Obor názvů:  System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

void ICollection<KeyValuePair<TKey, TValue>>.Clear()

Implements

ICollection<(Of <(<'T>)>)>..::..Clear()()()()

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní. Lze použít pouze tehdy, když ImmutableSortedDictionary<(Of <(<'TKey, TValue>)>)> je přetypovat na typ instance ICollection<(Of <(<'T>)>)> rozhraní.

Zobrazit: