Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>.Enumerator.Dispose ()

 

Uvolňuje prostředky používané objektem na aktuální instanci ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>.Enumerator třídy.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public void Dispose()
Zpět na začátek
Zobrazit: