Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>.Builder.ICollection.CopyTo (Array, Int32)

 

Zkopíruje elementy slovníku do pole, počínaje konkrétním indexem pole.

Balíček NuGet: System.Collections.Immutable (informace o neměnných kolekcích a způsobu jejich instalace)

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

void ICollection.CopyTo(
	Array array,
	int index
)

Parametry

array
Type: System.Array

Jednorozměrné pole, která je cílem elementů kopírovaných z slovníku. Pole musí mít indexování od nuly.

index
Type: System.Int32

Z nuly vycházející index v array ve kterém začíná kopírování.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>.Builder k přetypování instance ICollection rozhraní.

Zpět na začátek
Zobrazit: