Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>.Clear ()

 

Načte prázdný neměnné seřazené slovník, který má stejné řazení a klíč/hodnota porovnání pravidla jako tato instance slovníku.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue> Clear()

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>

Prázdný slovník s ekvivalentní porovnání pravidla řazení a klíč/hodnota.

Zpět na začátek
Zobrazit: