Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>.Builder.Remove (KeyValuePair<TKey, TValue>)

 

Odebere první výskyt určitého objektu ze slovníku neměnné seřazená.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public bool Remove(
	KeyValuePair<TKey, TValue> item
)

Parametry

item
Type: System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey, TValue>

Objekt, který chcete odebrat ze slovníku.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud item byla úspěšně odebrána ze slovníku; jinak hodnota false. Tato metoda také vrátí hodnotu false Pokud item nebyl nalezen ve slovníku.

Zpět na začátek
Zobrazit: