Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>.Builder.GetValueOrDefault (TKey)

 

Získá hodnotu pro zadaný klíč, pokud existuje odpovídající klíč ve slovníku; v opačném případě výchozí hodnota.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public TValue GetValueOrDefault(
	TKey key
)

Parametry

key
Type: TKey

Klíč, který chcete vyhledat.

Návratová hodnota

Type: TValue

Hodnota pro klíč, nebo default(TValue) Pokud byl nalezen žádný odpovídající klíč.

Zpět na začátek
Zobrazit: