Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>.SetItem (TKey, TValue)

 

Nastaví zadaný klíč a hodnotu v neměnné seřazené slovníku, které by mohly mít přepíše přitom existující hodnoty pro zadaný klíč.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue> SetItem(
	TKey key,
	TValue value
)

Parametry

key
Type: TKey

Klíč přidáte tuto položku.

value
Type: TValue

Hodnota klíče nastavit.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>

Nové neměnné seřazené slovník, který obsahuje dvojice klíč/hodnota.

Pokud dvojice klíč/hodnota ze slovníku již existuje, vrátí tato metoda existující instanci slovníku. Pokud klíč již existuje, ale má jinou hodnotu, tato metoda vrátí novou instanci třídy slovníku přepsána hodnotou.

Zpět na začátek
Zobrazit: