Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>.AddRange (IEnumerable<KeyValuePair<TKey, TValue>>)

 

Přidá páry konkrétní klíč/hodnota do slovníku neměnné seřazená.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue> AddRange(
	IEnumerable<KeyValuePair<TKey, TValue>> items
)

Parametry

items
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<KeyValuePair<TKey, TValue>>

Páry klíč/hodnota, které chcete přidat.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>

Nové neměnné slovník, který obsahuje dvojice klíč/hodnota Další.

Exception Condition
ArgumentException

Jeden z daných klíčů již existuje ve slovníku, ale má jinou hodnotu.

Zpět na začátek
Zobrazit: