Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>.Builder.Add (KeyValuePair<TKey, TValue>)

 

Přidá zadanou položku do slovníku neměnné seřazená.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public void Add(
	KeyValuePair<TKey, TValue> item
)

Parametry

item
Type: System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey, TValue>

Objekt, který chcete přidat do slovníku.

Zpět na začátek
Zobrazit: