Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedDictionary.Create<TKey, TValue>(IComparer<TKey>)

 

Vytvoří prázdný neměnné seřazené slovník používající zadaná porovnávací funkce klíče.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue> Create<TKey, TValue>(
	IComparer<TKey> keyComparer
)

Parametry

keyComparer
Type: System.Collections.Generic.IComparer<TKey>

Implementace sloužící k určení rovnosti klíče ve slovníku.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>

Prázdný neměnné seřazené slovník.

Parametry typu

TKey

Typ klíčů uložených ve slovníku.

TValue

Typy hodnot uložených ve slovníku.

Zpět na začátek
Zobrazit: