Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedDictionary.CreateBuilder<TKey, TValue> ()

 

Vytvoří nového Tvůrce neměnné seřazený slovník.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>.Builder CreateBuilder<TKey, TValue>()

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>.Builder

Neměnné kolekce Tvůrce.

Parametry typu

TKey

Typ klíčů uložených ve slovníku.

TValue

Typy hodnot uložených ve slovníku.

Zpět na začátek
Zobrazit: