Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>.Builder.Contains (KeyValuePair<TKey, TValue>)

 

Určuje, zda neměnné seřazený slovník obsahuje určitou hodnotu.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public bool Contains(
	KeyValuePair<TKey, TValue> item
)

Parametry

item
Type: System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey, TValue>

Objekt, vyhledejte ve slovníku.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud item nalezen ve slovníku; jinak false.

Zpět na začátek
Zobrazit: