Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableQueue.Dequeue<T> (IImmutableQueue<T>, T)

 

Odebere položku na začátku neměnné fronty a vrátí novou frontu.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static IImmutableQueue<T> Dequeue<T>(
	this IImmutableQueue<T> queue,
	out T value
)

Parametry

queue
Type: System.Collections.Immutable.IImmutableQueue<T>

Chcete odebrat položku z fronty.

value
Type: T

Po návratu tato metoda obsahuje položku od začátku fronty.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.IImmutableQueue<T>

Novou frontu s položkou odebrat.

Parametry typu

T

Typ elementů v neměnné fronty.

Zpět na začátek
Zobrazit: