Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableQueue.CreateRange<T> (IEnumerable<T>)

 

Vytvoří novou frontu neměnné, která obsahuje zadané položky.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static ImmutableQueue<T> CreateRange<T>(
	IEnumerable<T> items
)

Parametry

items
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<T>

Položky, které chcete přidat do fronty před použitím neměnitelnosti.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableQueue<T>

Neměnné fronty, která obsahuje zadané položky.

Parametry typu

T

Typ elementů ve frontě.

Zpět na začátek
Zobrazit: