Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList<T>.TrueForAll (Predicate<T>)

 

Určuje, zda každý element v seznamu neměnné odpovídá podmínkám definovaným pomocí zadaného predikátu.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public bool TrueForAll(
	Predicate<T> match
)

Parametry

match
Type: System.Predicate<T>

Delegát definující podmínky pro kontrolu elementy.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud každý element v seznamu neměnné odpovídá podmínkám definovaným pomocí zadaného predikátu; v opačném false. Pokud seznam neobsahuje žádné prvky, návratová hodnota je true.

Zpět na začátek
Zobrazit: