Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableList<T>.IImmutableList<T>.Replace (T, T, IEqualityComparer<T>)

 

Nahradí element v seznamu daného elementu.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

IImmutableList<T> IImmutableList<T>.Replace(
	T oldValue,
	T newValue,
	IEqualityComparer<T> equalityComparer
)

Parametry

oldValue
Type: T

Elementu, který chcete nahradit.

newValue
Type: T

Elementu, který chcete nahradit původní element s.

equalityComparer
Type: System.Collections.Generic.IEqualityComparer<T>

Procedury rovnosti chcete použít v hledání.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.IImmutableList<T>

Nový seznam.

Exception Condition
ArgumentException

Vyvolá, když původní hodnoty v seznamu neexistuje.

Zpět na začátek
Zobrazit: