Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue>.IImmutableDictionary<TKey, TValue>.RemoveRange (IEnumerable<TKey>)

 

Publikováno: srpen 2016

Odebere elementy se zadanými klíči z neměnné slovníku.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

IImmutableDictionary<TKey, TValue> IImmutableDictionary<TKey, TValue>.RemoveRange(
	IEnumerable<TKey> keys
)

Parametry

keys
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<TKey>

Klíče elementů k odebrání.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.IImmutableDictionary<TKey, TValue>

Do nového slovníku neměnné se zadanými klíči odebrat; nebo tuto instanci, pokud nelze nalézt zadaného klíče ve slovníku.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableSortedDictionary<TKey, TValue> k přetypování instance IImmutableDictionary<TKey, TValue> rozhraní.

Zpět na začátek
Zobrazit: