Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableDictionary<TKey, TValue>.IImmutableDictionary<TKey, TValue>.AddRange (IEnumerable<KeyValuePair<TKey, TValue>>)

 

Přidá dvojice klíč/hodnota do slovníku neměnné.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

IImmutableDictionary<TKey, TValue> IImmutableDictionary<TKey, TValue>.AddRange(
	IEnumerable<KeyValuePair<TKey, TValue>> pairs
)

Parametry

pairs
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<KeyValuePair<TKey, TValue>>

Páry klíč/hodnota, které chcete přidat.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.IImmutableDictionary<TKey, TValue>

Nové neměnné slovník, který obsahuje dvojice klíč/hodnota Další.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když ImmutableDictionary<TKey, TValue> k přetypování instance IImmutableDictionary<TKey, TValue> rozhraní.

Zpět na začátek
Zobrazit: