Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableDictionary.ToImmutableDictionary<TSource, TKey, TValue> (IEnumerable<TSource>, Func<TSource, TKey>, Func<TSource, TValue>, IEqualityComparer<TKey>, IEqualityComparer<TValue>)

 

Vytvoří výčet transformuje sekvenci a vytváří slovníku neměnné její obsah pomocí zadaného klíče a hodnoty komparátory.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static ImmutableDictionary<TKey, TValue> ToImmutableDictionary<TSource, TKey, TValue>(
	this IEnumerable<TSource> source,
	Func<TSource, TKey> keySelector,
	Func<TSource, TValue> elementSelector,
	IEqualityComparer<TKey> keyComparer,
	IEqualityComparer<TValue> valueComparer
)

Parametry

source
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource>

Pořadí výčet ke generování slovníku.

keySelector
Type: System.Func<TSource, TKey>

Funkce, která vygeneruje klíč pro slovník z každého prvku pořadí.

elementSelector
Type: System.Func<TSource, TValue>

Funkce, která vytvoří hodnota slovníku z každého prvku pořadí.

keyComparer
Type: System.Collections.Generic.IEqualityComparer<TKey>

Klíče porovnávače používat pro slovník.

valueComparer
Type: System.Collections.Generic.IEqualityComparer<TValue>

Hodnota porovnávače používat pro slovník.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableDictionary<TKey, TValue>

Neměnné slovník, který obsahuje položky zadaného postupně.

Parametry typu

TSource

Typ elementů v pořadí.

TKey

Typ klíčů ve slovníku výsledné.

TValue

Typ hodnoty ve slovníku výsledné.

Zpět na začátek
Zobrazit: