Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableDictionary.Create<TKey, TValue> (IEqualityComparer<TKey>, IEqualityComparer<TValue>)

 

Vytvoří prázdný neměnné slovník, který používá zadaný klíč a hodnotu komparátory.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static ImmutableDictionary<TKey, TValue> Create<TKey, TValue>(
	IEqualityComparer<TKey> keyComparer,
	IEqualityComparer<TValue> valueComparer
)

Parametry

keyComparer
Type: System.Collections.Generic.IEqualityComparer<TKey>

Implementace sloužící k určení rovnosti klíče ve slovníku.

valueComparer
Type: System.Collections.Generic.IEqualityComparer<TValue>

Implementace sloužící k určení rovnosti hodnot ve slovníku.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableDictionary<TKey, TValue>

Prázdný neměnné slovník.

Parametry typu

TKey

Typ klíčů uložených ve slovníku.

TValue

Typy hodnot uložených ve slovníku.

Zpět na začátek
Zobrazit: