Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableHashSet.ToImmutableHashSet<TSource> (IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

 

Vytvoří výčet sekvenci, vytvoří sadu neměnné hash obsahu a používá procedury zadaný rovnosti pro daný typ sady.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

public static ImmutableHashSet<TSource> ToImmutableHashSet<TSource>(
	this IEnumerable<TSource> source,
	IEqualityComparer<TSource> equalityComparer
)

Parametry

source
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource>

Pořadí pro vytvoření výčtu.

equalityComparer
Type: System.Collections.Generic.IEqualityComparer<TSource>

Objekt, který se má použít pro porovnání objektů v sadě rovnosti.

Návratová hodnota

Type: System.Collections.Immutable.ImmutableHashSet<TSource>

Sada neměnné hash, který obsahuje položky v zadané pořadí a použije procedury zadaný rovnosti.

Parametry typu

TSource

Typ elementů v pořadí.

Zpět na začátek
Zobrazit: