Volitelné úlohy po provedení migrace

Aktualizováno: březen 2009

Následující úlohy pomáhají dokončit nastavení cílového serveru pomocí některých stejných nastavení, jaká byla na zdrojovém serveru. Během procesu migrace jste pravděpodobně zakázali některá z těchto nastavení na zdrojovém serveru, takže nebyla migrována na cílový server. Případně existují volitelné kroky konfigurace, které můžete chtít provést.

Zobrazit: