Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TagBuilder.MergeAttribute Method (String, String)

Přidá nový atribut ke značce.

Namespace:  System.Web.Mvc
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public void MergeAttribute(
	string key,
	string value
)

Parameters

key
Type: System.String
Klíč pro atribut.
value
Type: System.String
Hodnota atributu.
Zobrazit: