Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost GridView.IDataBoundListControl.SelectedDataKey

.NET Framework (current version)
 

Získá objekt, který obsahuje hodnotu klíče dat pro vybraný řádek v ovládacím prvku vázané na data.

Obor názvů:   System.Web.UI.WebControls
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

DataKey IDataBoundListControl.SelectedDataKey { get; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.Web.UI.WebControls.DataKey

Hodnota klíče data pro vybraný řádek.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když GridView k přetypování instance IDataBoundListControl rozhraní.

Dynamická Data technologie ASP.NET podporuje tuto vlastnost.

.NET Framework
K dispozici od 4.0
Zpět na začátek
Zobrazit: