Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost DetailsView.IDataBoundControl.DataSourceObject

.NET Framework (current version)
 

Publikováno: duben 2016

System_CAPS_notePoznámka

The .NET API Reference documentation has a new home. Visit the .NET API Browser on docs.microsoft.com to see the new experience.

Popis této vlastnosti naleznete v tématu IDataBoundControl.DataSourceObject.

Obor názvů:   System.Web.UI.WebControls
Sestavení:  System.Web (v System.Web.dll)

IDataSource IDataBoundControl.DataSourceObject { get; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.Web.UI.IDataSource

Objekt, který obsahuje seznam dat položek, které DetailsView načte ovládací prvek.

Tento člen je explicitní člen implementace rozhraní. Lze jej použít pouze tehdy, když DetailsView k přetypování instance IDataBoundControl rozhraní.

.NET Framework
K dispozici od 4.0
Zpět na začátek
Zobrazit: