Replikace databáze služby Update Services

Aktualizováno: březen 2009

Platí pro: Windows SBS 2008

Služba Update Services na cílovém serveru se synchronizuje se službou Update Services na zdrojovém serveru a následně stáhne databázi.

Replikace databáze služby Update Services na cílovém serveru

 1. Na cílovém serveru klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a poté klikněte na možnost Microsoft Windows Server Update Services 3.0. SP1.

 2. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Pokračovat.

 3. V navigačním podokně Update Services klikněte na položku Název_cílového_serveru.

 4. V podokně výsledků klikněte v části Přehled a podčásti Stav synchronizace klikněte na tlačítko Synchronizovat nyní. Spustí se proces synchronizace a poskytuje informace o trasování změnou položky Synchronizovat nyní na Synchronizace: xx%, kde xx je procento dokončení.

 5. Po dokončení synchronizace je položka Poslední synchronizace aktualizována o datum a čas dokončení.

Po dokončení synchronizace se databáze služby Update Services začne stahovat ze zdrojového serveru na cílový. Ověřte, zda bylo stahování úspěšně dokončeno.

notePoznámka
Nezahajujte monitorování stahování databáze, dokud nebude úspěšně dokončena synchronizace. Před zahájením stahování může být několikaminutová prodleva.

Ověření, zda bylo stahování úspěšně dokončeno

 1. Na cílovém serveru klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a poté klikněte na možnost Microsoft Windows Server Update Services 3.0. SP1.

 2. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Pokračovat.

 3. V navigačním podokně Update Services klikněte na položku Název_cílového_serveru.

 4. V podokně výsledků v části Přehled a v podčásti Stav stahování se po zahájení stahování hodnota v poli Aktualizace vyžadující soubory začne odpočítávat směrem k nule.

Pokud nejsou synchronizace a stahování úspěšně dokončeny, proveďte následující akce:

 • Na stránce Zdroj aktualizací a proxy server ověřte, zda jsou název serveru a číslo portu správné.

 • Analyzujte podrobnosti selhání. Podrobnosti o stahování získáte v uzlu Synchronizace v navigačním podokně služby Update Services.

Zobrazit: