Doporučujeme používat Visual Studio 2017.

wctype

 

Nejnovější dokumentaci k sadě Visual Studio 2017 najdete tady.

Určuje pravidla klasifikace pro kódy širokého znaku.

wctype_t wctype(  
   const char * property   
);  

Parametry

property
Vlastnost řetězec.

Pokud LC_CTYPE kategorie aktuální národní prostředí nedefinuje pravidla klasifikace, jejíž název odpovídá řetězci vlastnost property, funkce vrátí hodnotu&0;. Jinak vrací nenulovou hodnotu vhodný pro použití jako druhý argument pro následné volání towctrans –.

Funkce určuje pravidla klasifikace pro kódy širokého znaku. Následující páry volání mají stejné chování ve všech národních prostředích (ale implementaci můžete definovat další klasifikační pravidla i v národním prostředí "C"):

FunkceStejné jako
iswalnum(  c  )iswctype(  c , wctype( "alnum" ) )
iswalpha(  c  )iswctype(  c , wctype( "alpha" ) )
iswcntrl(  c  )iswctype(  c , wctype( "cntrl" ) )
iswdigit(  c  )iswctype(  c , wctype( "digit" ) )
iswgraph(  c  )iswctype(  c , wctype( "graph" ) )
iswlower(  c  )iswctype(  c , wctype( "lower" ) )
iswprint(  c  )iswctype(  c , wctype( "print" ) )
iswpunct(  c  )iswctype(  c , wctype( "punct" ) )
iswspace(  c  )iswctype(  c , wctype( "space" ) )
iswupper(  c  )iswctype(  c , wctype( "upper" ) )
iswxdigit(  c  )iswctype(  c , wctype( "xdigit" ) )
RutinaPožadovaný hlavičkový soubor
wctype<wctype.h></wctype.h>

Další informace o kompatibilitě, naleznete v části kompatibility v úvodu.

Převod dat
setlocale _wsetlocale

Zobrazit: