Přehled ovládacího prvku webového serveru Panel

Visual Studio 2010

Ovládací prvek webového serveru Panel poskytuje kontejner na webové stránce ASP.NET, který můžete použít jako nadřízený prvek pro statický text a další ovládací prvky.

Toto téma obsahuje:

Ovládací prvek Panel můžete použít jako kontejner pro jiné ovládací prvky. To je zvláště užitečné, když vytváříte obsah programově a potřebujete způsob, jak vkládat tento obsah na stránku. Následující oddíly popisují další způsoby, jak můžete použít ovládací prvek Panel.

Kontejner pro dynamicky generované ovládací prvky

Ovládací prvek Panel poskytuje praktický kontejner pro ovládací prvky, které vytváříte za běhu. Další informace naleznete v tématu Programové přidávání ovládacích prvků technologie ASP.NET.

Seskupení ovládacích prvků a značek

Můžete spravovat skupinu ovládacích prvků a přidružených značek jako celek tak, že je vložíte do ovládacího prvku Panel a potom už manipulujete s ovládacím prvkem Panel. Můžete například skrýt nebo zobrazit skupinu ovládacích prvků uvnitř panelu nastavením vlastnosti Visible panelu.

Formuláře s výchozími tlačítky

Můžete umístit ovládací prvky TextBox a Button uvnitř ovládacího prvku Panel a pak definovat výchozí tlačítko nastavením vlastnosti DefaultButton ovládacího prvku Panel na ID tlačítka v panelu. Pokud uživatelé při psaní v textovém poli uvnitř panelu stisknou klávesu ENTER, má to stejný účinek, jako by uživatel klikl na zadané výchozí tlačítko. To může pomoci uživatelům efektivněji pracovat s položkami formulářů.

Přidání posuvníků jiným ovládacím prvkům

Některé ovládací prvky, jako je například ovládací prvek TreeView, nemají vestavěné posuvníky. Chování posouvání můžete přidat umístěním ovládacího prvku do ovládacího prvku Panel. Pro přidání posuvníků k ovládacímu prvku Panel nastavte vlastnosti Height a Width ovládacího prvku Panel tak, aby musel mít určitou velikost a pak nastavte vlastnost ScrollBars.

Vlastní oblasti stránky

Ovládací prvek Panel můžete použít pro vytvoření oblastí stránky, které mají vlastní vzhled a chování, jako například následující:

  • Vytvoření seskupeného pole s titulkem   Vlastnost GroupingText můžete nastavit na zobrazování titulku. Když se stránka vykreslí, je ovládací prvek Panel zobrazen s polem kolem něj a obsahuje titulek s textem, který zadáte.

    PoznámkaPoznámka

    V ovládacím prvku Panel nemůžete zadat jak posuvníky, tak text seskupení. Pokud nastavíte text seskupení, má přednost před posuvníky.

  • Vytvoření oblastí stránky s vlastní barvou nebo jiným vzhledem   Ovládací prvek Panel podporuje vlastnosti vzhledu, jako jsou BackColor a BorderWidth, které můžete nastavit pro vytvoření jedinečného vzhledu oblasti stránky.

    PoznámkaPoznámka

    Nastavení vlastnosti GroupingText automaticky vykreslí ohraničení kolem ovládacího prvku Panel.

Zpět na začátek

V následující tabulce je uveden seznam tříd, které se týkají ovládacího prvku Panel.

Člen

Popis

Panel

Hlavní třída pro ovládací prvek.

Zpět na začátek

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit: