Správa souborů a složek v systému Windows Small Business Server 2008

Aktualizováno: květen 2009

Platí pro: Windows SBS 2008

notePoznámka
Toto je 1. verze tohoto dokumentu. Nejnovější verzi dokumentu „Managing Files and Folders in Windows Small Business Server 2008“ (Správa souborů a složek v systému Windows Small Business Server 2008) naleznete na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=125473).

Sdílené složky jsou místa v systému Windows SBS 2008, kde můžete uložit, uspořádat a spravovat veřejné složky, přesměrované složky a sdílené složky uživatelů. Tento dokument obsahuje informace o následujících úlohách sdílené složky, které se provádějí na stránce Sdílené složky na kartě Sdílené složky a weby v systému Konzola systému Windows SBS:

Součástí tohoto dokumentu jsou také pokyny k postupu v tématu Správa kvót svazku a složky.

Další odkazy

  • Další informace o přesouvání datových složek získáte v tématu Přesouvání dat na serveru Windows Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=113722).

  • Další informace o konfiguraci zálohy serveru získáte v části Zálohování a obnovení dat serveru na serveru Windows Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=101616).

  • Informace o řešení potíží s datovými soubory na sreveru získáte v tématu Support and Troubleshooting (Podpora a odstraňování problémů) na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=111318).

Zobrazit: