Implementace silných hesel

Aktualizováno: srpen 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Zásady hesla jsou sady pravidel, které mohou vylepšit zabezpečení vaší sítě se systémem Windows SBS 2008. Použití silného hesla poskytuje další vrstvu obrany před tím, aby mohl neoprávněný uživatel získat přístup do vaší sítě.

Při implementaci silných hesel jsou ve výchozím nastavení během instalace ve výchozím nastavení povoleny zásady hesla pro systém Windows SBS 2008. Můžete zajistit, že uživatelé budou silná hesla implementovat vynucením zásad tvorby hesel v síti.

Mezi zásady hesel v systému Windows SBS 2008 patří:

Minimální délka    Je-li tato zásada povolena, můžete určit nejmenší počet znaků, jaký může heslo obsahovat. Nastavením minimální délky pomůžete chránit síť, protože tím uživatelům zabráníte v používání krátkých nebo prázdných hesel. Výchozí hodnota je osm znaků.

Složitost: Je-li tato zásada povolena, můžete určit, zda hesla musí obsahovat různé typy znaků. Pokud je tato zásada povolena, nemohou hesla obsahovat název účtu uživatele ani jeho část a musí obsahovat znaky ze tří z následujících čtyř kategorií:

  • velká písmena anglické abecedy (A až Z),

  • malá písmena anglické abecedy (a až z),

  • číslice (0 až 9),

  • speciální znaky (například , !, $, #, %).

Maximální stáří   Je-li tato zásada povolena, můžete určit dobu (ve dnech), po kterou může být používáno heslo, než systém uživatele požádá o jeho změnu. Výchozí hodnota je 180 dní.

notePoznámka
Po povolení nebo změně zásad hesla se po všech uživatelích požaduje změna hesla při jejich příštím přihlášení. Informování uživatelů o tom, jaké požadavky musí při změně hesla použít, pomáhá zajistit, že porozumí způsobu používání silných hesel.

Zobrazit: