Správa interního webu pomocí konzoly Windows SBS Console

Aktualizováno: srpen 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Interní web můžete spravovat prostřednictvím úloh pro správu v konzole Konzola systému Windows SBS.

Zobrazení úloh pro správu na interním webu

  1. V konzole Konzola systému Windows SBS klepněte na kartu Sdílené složky a weby.

  2. Klepněte na položku Weby a vyberte možnost Interní web.

Následující tabulka uvádí úlohy správy počítače dostupné na interním webu, které jsou k dispozici v systému Konzola systému Windows SBS, a jejich popisy.

Tabulka 1   Úlohy interního webu v konzole Windows SBS Console

Název úlohy Popis

Zakázat tento web

Zakáže interní web organizace.

Povolit tento web

Povolí interní web organizace.

Procházet tento web

Spustí web v Internetovém prohlížeči.

Zobrazit vlastnosti webu

Umožní zobrazení nebo úpravy obecných informací (jako je název a popis webu), přístupových oprávnění uživatelů a pokročilých nastavení interního webu společnosti.

Spravovat oprávnění

Umožňuje správu přístupu uživatele na interní web společnosti.

Zobrazit: